De impact van alcoholintoxicatie versus dronkenschap op uw verzekering

20 dec. 2023
Ondernemer, 
Particulier
Adobe Stock 670271362

Wie met een glaasje op achter het stuur in de wagen stapt, staat vaak niet stil bij de verregaande gevolgen die deze beslissing kan hebben. Niet alleen wat betreft de emotionele schade en bestraffing, maar ook voor het verhaalsrecht van uw verzekeraar. Wanneer u na een ongeval een positieve ademtest aflegt en de wettelijke limiet hebt overschreden, wordt er een verschil gemaakt tussen alcoholintoxicatie of staat van dronkenschap. Twee begrippen die vaak door een naast elkaar worden gebruikt, maar waarbij deze laatste een veel grotere impact heeft op uw verzekering. We verklaren het onderscheid nader.

Alcoholintoxicatie

Bij alcoholintoxicatie kijkt de politie naar het alcoholgehalte in uw bloed, dat wordt vastgesteld met behulp van een ademtest. Wanneer de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per uitgeblazen liter lucht of 0,5 promille, dan is er sprake van alcoholintoxicatie. Naast een boete en het mogelijks inhouden van uw rijbewijs zullen de gevolgen voor zowel u als persoon als uw verzekering hier echter eerder beperkt zijn.

Staat van dronkenschap

Bent u geïntoxiceerd, dan betekent dat niet dat u automatisch in staat van dronkenschap verkeert. Deze laatste gaat een graad verder. Bij dronkenschap gaat het over een toestand waarbij u de controle over uw daden verliest. De vaststelling van dronkenschap is eerder subjectief, waarbij gekeken wordt naar uw uiterlijke kenmerken of het gedrag dat u vertoont. U kan bijvoorbeeld niet meer over een rechte lijn lopen, uw ogen zijn bloeddoorlopen of u heeft geen idee meer van wat u allemaal aan het zeggen of doen bent.

Heeft u met uw wagen gereden of een ongeluk veroorzaakt in staat van dronkenschap? Dan is niet alleen de bestraffing zwaarder, maar zullen ook de consequenties wat betreft uw verzekering en het verhaalsrecht van uw verzekeraar groter zijn.

Het verschil voor uw verzekeraar

Bij een ongeval zal uw verzekering de schade van en aan de tegenpartij altijd vergoeden indien deze in zijn of haar recht is. Dat is de algemene wettelijke regel. In het geval van alcoholintoxicatie zal dit bedrag achteraf niet teruggevorderd worden door uw verzekeraar, maar kan deze uw verzekering in het slechtste geval wel eenzijdig opzeggen.

Verkeert u echter in staat van dronkenschap, dan krijgt het verhaal een ander financieel staartje. Wanneer uw verzekeraar het oorzakelijk verband tussen uw dronkenschap en het ongeval kan aantonen, zal deze een regres of verhaal uitoefenen. Dat betekent dat u de schadevergoeding, of een deel daarvan, zelf dient terug te betalen aan uw verzekeraar. En wees gewaarschuwd, uw verzekeraar kan en mag tot maximum €31.000 schadelast terugeisen.

SchadevergoedingTe betalen aan verzekeraar

€0 tot en met €11.000

Volledig terug te betalen
€11.000 tot en met €51.000€11.000 plus de helft van het bedrag boven €11.000 terug te betalen
Meer dan €51.000Maximum €31.000 terug te betalen

Uw verzekeraar moet echter steeds voldoen aan enkele vereisten wat betreft de kennisgevingsplicht, het kenbaar maken van de intentie om verhaal in te stellen op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze. Komt deze kennisgeving te vroeg (voor kennisneming van de omstandigheden) of te laat (enkele maanden na de kennisneming), dan vervalt het verhaalrecht van uw verzekeraar en kan deze de geleden schadevergoeding dus niet bij u terugvorderen. In de praktijk zal u de kennisgeving van de intentie ontvangen na inzage van het PV, dit kan tot gemiddeld 6 maanden duren.

Uw eigen schade

Het vergoeden van uw eigen schade is afhankelijk van de algemene voorwaarden van uw (bestuurders)verzekering. Dronkenschap wordt altijd uitgesloten van tussenkomst, maar de meeste polissen tolereren ook geen alcoholintoxicatie. Er moet echter steeds een oorzakelijk verband aangetoond kunnen worden tussen uw alcoholgebruik en het schadegeval alvorens uw verzekeraar u een eigen vergoeding kan ontzeggen.

Om te concluderen met een belangrijke leuze: bezint eer ge begint, bezint eer ge drinkt. U brengt niet alleen uzelf, eventuele inzittenden en anderen in het verkeer in gevaar, u riskeert ook zware financiële gevolgen die uw verzekering duur komen te staan.

Gerelateerde artikelen

Adobe Stock 509990675 1

Het belang van en de soorten Employee Benefits

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Werknemers hechten steeds meer belang aan de extra voordelen die een bedrijf hen aanbiedt, evenals aan de kernwaarden en bedrijfscultuur, bij het overwegen van een job of het blijven bij een werkgever. In de huidige competitieve arbeidsmarkt is het daarom voor werkgevers essentieel om aantrekkelijke voordelen te bieden die zowel de werknemers als het bedrijf ten goede komen. Door middel van Employee Benefits kunnen bedrijven hun bedrijfswaarden en cultuur op een zichtbare manier benadrukken. 
Roos Jochem 2

EXPERTISE VERZEKERD: Employee Benefits en de 'duty of care' vanuit uw onderneming

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Employee Benefits, beter gekend als extralegale voordelen, kennen een explosieve opmars. Vanuit de ‘duty of care’ die u als werkgever heeft ten opzichte van uw werknemers, is het van belang om hierin mee te groeien. Zo worden op dit moment vaak niet alle voordelen ten volle benut en wordt nog te vaak het aanbod niet volledig afgestemd op de noden. We nemen u in dit dossier dan ook graag mee in de meest voorkomende niet-tastbare extralegale voordelen die bovendien op langere termijn verrassende rendementen kunnen opleveren.
Veilig naar school is uw kind goed verzekerd

Terug naar school, is uw kind goed verzekerd?

Ondernemer, 
Particulier

Wist u dat 1 op de 5 ongevallen waarbij kinderen en jongeren gewond raken, gebeurt op school? Ook het verkeer wordt opnieuw drukker, waardoor het risico op een ongeluk tijdens het traject naar en van school verhoogt. Daarbij komt dat 75% van de Belgen de financiële gevolgen van een dergelijk school- of verkeersongeval onderschat. Toch moet u als ouder vaak eerst zelf de kosten van een dokter of ziekenhuis betalen voordat u terugvalt op een (school)verzekering. Deze laatste is dus maar beter zo volledig dekkend mogelijk.