Cyberbescherming begint bij sensibiliseren

21 jun. 2023
Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Adobe Stock 373507248 min

Wist u dat meer dan 50 procent van de cyberaanvallen (on)rechtstreeks te wijten is aan een menselijke fout? Cybercriminelen hebben namelijk maar één verkeerde klik of actie nodig om toegang te krijgen tot uw waardevolle bedrijfsgegevens. Als onderneming heeft u daarom een sociale verantwoordelijkheid om uw medewerkers te sensibiliseren. Want uw onderneming beschermen tegen cybercriminaliteit begint bij het continu bewustmaken en sensibiliseren van uw medewerkers over de gevaren en mogelijke risico’s ervan.

Lees ons volledige dossier rond cybersecurity via deze link.

Cyberbewustwording op alle niveaus

Het is in eerste instantie belangrijk dat het management van uw onderneming gesensibiliseerd wordt. Cyberbewustwording gebeurt namelijk in verschillende fases. Wanneer er voor de eerste keer over de mogelijke nood aan een cyberverzekering gesproken wordt, wordt het belang ervan vaak door het management weggeveegd. Het is dan voor u als bedrijfsleider noodzakelijk om voldoende informatie te vergaren. Eens het bewustzijn er is, is de stap naar een passende cyberverzekering een logische keuze.

“Vroeger was de hele ICT-strategie en het omgaan met cyberincidenten onderdeel van het operationele luik van een bedrijf. Maar vandaag de dag zijn raden van besturen van ondernemingen zich wel degelijk bewust van het feit dat dit verregaande gevolgen kan hebben naar omzetverlies en business continuity toe, en dat er daar, op het hogere niveau van een raad van bestuur, naar gekeken moet worden en een echte cyberstrategie moet uitgebouwd worden.” - Xavier Lesseliers

5 stappen om de gevolgen van een cyberincident te verkleinen

De eerste stap in het cybersensibiliseringsproces is om uzelf grondig te informeren. Denk bijvoorbeeld aan actuele artikels en relevante blogs met concrete tips (1). Daarna is het belangrijk om die kennis te delen binnen uw onderneming, op elk niveau, en uw medewerkers zo bewust te maken van de gevaren van cyberincidenten en hun eigen rol daarin (2). Dit kan onder andere door zelf testmails binnen uw onderneming uit te sturen of hiervoor samen te werken met een dedicated IT-partner.

Uiteraard is het essentieel dat dat gecreëerde bewustzijn samengaat met een goede beveiliging van het computersysteem van uw onderneming (3). Een goede firewall, virusscanner en regelmatige updates zijn daarbij de basisvereisten. Naast een sterke beveiliging is het ook belangrijk om de toegang te beperken tot strikt noodzakelijke data, op te lijsten welke licenties en licentiehouders er binnen uw onderneming zijn en welke apparaten toegang hebben tot die systemen (4).

“Kleine ondernemingen zijn vaak een makkelijkere prooi voor cybercriminelen omdat de awareness binnen het bedrijf doorgaans minder groot is en ook de IT-beveiliging niet altijd op hetzelfde niveau is als bij grote(re) ondernemingen.” - Xavier Lesseliers

De laatste belangrijke stap is het afsluiten van een cyberverzekering (5), want 100 procent veiligheid bestaat niet. Een dergelijke cyberverzekering is essentieel voor de continuïteit van uw onderneming na een cyberincident.

“Uiteindelijk is een cyberverzekering het sluitstuk van een heel proces waar een onderneming heel actief zijn strategie moet afstemmen om de IT-infrastructuur in orde te brengen, aan preventie te doen en aan bewustwording te doen naar de medewerkers toe.” - Xavier Lesseliers

Lees ons volledige dossier rond cybersecurity via deze link.

Logo Expertise Verzekerd CMYK Logo

Op zoek naar bijkomende informatie?

Maak nu een afspraak met onze experts ter zake en laat u persoonlijk adviseren over de mogelijkheden, professioneel en op maat van uw onderneming.

Gerelateerde artikelen

Adobe Stock 509990675 1

Het belang van en de soorten Employee Benefits

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Werknemers hechten steeds meer belang aan de extra voordelen die een bedrijf hen aanbiedt, evenals aan de kernwaarden en bedrijfscultuur, bij het overwegen van een job of het blijven bij een werkgever. In de huidige competitieve arbeidsmarkt is het daarom voor werkgevers essentieel om aantrekkelijke voordelen te bieden die zowel de werknemers als het bedrijf ten goede komen. Door middel van Employee Benefits kunnen bedrijven hun bedrijfswaarden en cultuur op een zichtbare manier benadrukken. 
Roos Jochem 2

EXPERTISE VERZEKERD: Employee Benefits en de 'duty of care' vanuit uw onderneming

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Employee Benefits, beter gekend als extralegale voordelen, kennen een explosieve opmars. Vanuit de ‘duty of care’ die u als werkgever heeft ten opzichte van uw werknemers, is het van belang om hierin mee te groeien. Zo worden op dit moment vaak niet alle voordelen ten volle benut en wordt nog te vaak het aanbod niet volledig afgestemd op de noden. We nemen u in dit dossier dan ook graag mee in de meest voorkomende niet-tastbare extralegale voordelen die bovendien op langere termijn verrassende rendementen kunnen opleveren.
Adobe Stock 439166548

Goede verzekering als sluitstuk van uw cyberplan

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Sinds 2021 begint het belang van een goede cyberverzekering door te sijpelen in de brede ondernemerswereld. Deze kanteling vertaalt zich in een versnelling van het aantal ondernemingen en hun zaakvoerders die zich bewust worden dat een cyberverzekering essentieel is voor de bedrijfscontinuïteit en dat het niet hebben van een dergelijke verzekering gezien kan worden als een bestuurdersfout. Dat hoeft niet te verbazen gezien de verregaande gevolgen die cyberincidenten op uw onderneming kunnen hebben.